Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών καινοτομιών

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μάθηση συντελείται με πολλαπλούς τρόπους, μεθοδολογίες και τεχνικές, μία εκ των οποίων είναι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση γίνεται ελκυστική, κεντρίζει το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί, μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Δεδομένου ότι ο χώρος των νέων τεχνολογιών είναι διαρκώς εξελισσόμενος, απαιτείται συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των νέων, του εργαζόμενου και σύγχρονου πολίτη στη χρήση των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε: α) να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και τις προοπτικές τους, β) να εφαρμόζουν τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, στον εργασιακό τους χώρο και στην καθημερινότητά τους, γ) να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν κοινότητες μάθησης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της μάθησης με καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, ποιοτικότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων χρήσης νέων τεχνολογιών / περιβάλλοντα μάθησης, εργασιακούς χώρους και γενικά στην καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των μαθησιακών και ικανοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα που θα ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές και απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων που επιμορφώνονται ή καταρτίζονται σε δομές δια βίου εκπαίδευσης ή πρόκειται να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό μέσο, στο χώρο εργασίας τους ως αυριανοί εργαζόμενοι, στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες, καθώς επίσης για τη συνεχή τους επαγγελματική ανάπτυξη, υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και κάθε εμπλεκόμενος σε μαθησιακό περιβάλλον, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν εργαλεία, όπως Blogs, Wikis και να τα χρησιμοποιήσουν για πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις

 • να πειραματίζονται με εργαλεία, λογισμικά και προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα ως freeware

 • να διδάσκουν ή να επιμορφώνονται μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης διαδικασίας e-Learning και Distance Learning

 • να εξοικειωθούν με πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ moodle) και δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων

 • να αξιοποιούν τη μάθηση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Based Learning)

 • Να εξοικειωθούν με μια ποιοτική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύγχρονα ψηφιακά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης

 • Οι ΤΠΕ ως δυναμικό γνωστικό εργαλείο και εποπτικό μέσο

 • Διδακτικές πρακτικές αξιοποίησης του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος

 • Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς

 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και μηχανές αναζήτησης

 • Εισαγωγή σε νέα διεπιστημονικά πεδία που αναδύονται στην  Κοινωνία της Πληροφορίας

 • Η εκπαιδευτική διάσταση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) εκπαίδευση σε ομάδες και β) χρήση νεών τεχνολογιών

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα - εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Κοινωνία της πληροφορίας και εκπαίδευση

 • Χαρακτηριστικά της κοινωνίας της πληροφορίας

 • Διαχείριση της γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον

3η ΜΕΡΑ

 • Εισαγωγή στα σύγχρονα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

4η ΜΕΡΑ

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, αυτομόρφωσης ή επιμόρφωσης, και δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

5η ΜΕΡΑ

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού ή άλλου είδους λογισμικού

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

6η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

7η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

8η ΜΕΡΑ

 • Η εκπαιδευτική διάσταση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

9η ΜΕΡΑ

 • Εμπλουτισμός των καθημερινών μας δραστηριοτήτων με ψηφιακά εργαλεία

10η ΜΕΡΑ

 • Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού... από το Milinet στο Web4

 • Παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου ως μαθησιακού εργαλείου και εκπαίδευσης από απόσταση

 • Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο

11η ΜΕΡΑ

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες