Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών καινοτομιών

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 5 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 26 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018
 • 10 Δεκεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2019
 • 4 Φεβρουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 8 Μαρτίου 2019
 • 11 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2019
 • 8 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2019
 • 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2019
 • 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019
 • 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2019
 • 3 Ιουνίου έως 7 Ιουνίου 2019
 • 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019
 • 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019
 • 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 9 Αυγούστου 2019
 • 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μάθηση συντελείται με πολλαπλούς τρόπους, μεθοδολογίες και τεχνικές, μία εκ των οποίων είναι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση γίνεται ελκυστική, κεντρίζει το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί, μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Δεδομένου ότι ο χώρος των νέων τεχνολογιών είναι διαρκώς εξελισσόμενος, απαιτείται συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των νέων, του εργαζόμενου και σύγχρονου πολίτη στη χρήση των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε: α) να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και τις προοπτικές τους, β) να εφαρμόζουν τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, στον εργασιακό τους χώρο και στην καθημερινότητά τους, γ) να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν κοινότητες μάθησης. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της μάθησης με καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, ποιοτικότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων χρήσης νέων τεχνολογιών / περιβάλλοντα μάθησης, εργασιακούς χώρους και γενικά στην καθημερινότητά μας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των μαθησιακών και ικανοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα που θα ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Εκπαιδευτές ενηλίκων ή σε δομές δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και κάθε εμπλεκόμενος σε μαθησιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν εργαλεία, όπως Blogs, Wikis και να τα χρησιμοποιήσουν για πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις

 • να πειραματίζονται με εργαλεία, λογισμικά και προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα ως freeware

 • να διδάσκουν ή να επιμορφώνονται μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης διαδικασίας e-Learning και Distance Learning

 • να εξοικειωθούν με πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ moodle) και δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων

 • να αξιοποιούν τη μάθηση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Based Learning)

 • Να εξοικειωθούν με μια ποιοτική χρήση των μεσων κοινωνικής δικτύωσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Σύγχρονα ψηφιακά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης

 • Οι ΤΠΕ ως δυναμικό γνωστικό εργαλείο και εποπτικό μέσο

 • Διδακτικές πρακτικές αξιοποίησης του σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος

 • Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς

 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και μηχανές αναζήτησης

 • Εισαγωγή σε νέα διεπιστημονικά πεδία που αναδύονται στην  Κοινωνία της Πληροφορίας

 • Η εκπαιδευτική διάσταση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών της αξιοποίησης των ΤΠΕ 

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) εκπαίδευση σε ομάδες και β) χρήση νεών τεχνολογιών

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα - εκπαιδευτικό συμβόλαιο

 • Χαρακτηριστικά της κοινωνίας της πληροφορίας

 • Διαχείριση της γνώσης στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον

 • Εισαγωγή σε σύγχρονα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα

2η ΜΕΡΑ

 • Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης 

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού ή άλλου είδους λογισμικού 

3η ΜΕΡΑ

 • Η εκπαιδευτική διάσταση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

 • Εμπλουτισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων μας με ψηφιακά εργαλεία

4η ΜΕΡΑ

 • Η Επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού... από το Milinet στο Web4

 • Παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου ως μαθησιακού εργαλείου και εκπαίδευσης από απόσταση

 • Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην  ανάπτυξη οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων σε εργασιακά περιβάλλοντα

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

5η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων