Βιωματικά εργαστήρια στις Τέχνες με εφαρμογή σε εκπαιδευτικές ομάδες: Μουσική, Κίνηση, Εικαστικά, Θέατρο, Παραμύθι

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση εμπειριών στοχεύει όχι μόνο στη νόηση, αλλά και στις αισθήσεις, και απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που επιθυμούν να εκφραστούν μέσα από τις Τέχνες, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές: δραματοποίηση, μουσικοκινητική, arts therapy, hands-on experience, messy play, ελεύθερο παιχνίδι, αυτοσχεδιασμός, εκφραστικός χορός, και πολλές άλλες. Σε αυτό το πλαίσιο εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι γινόμαστε δημιουργοί και εκτελεστές, συνθέτες και ακροατές, θεατές και ηθοποιοί, στην πράξη. Η εξερεύνηση, η φαντασία, η έκφραση, ο αυτοσχεδιασμός, η δημιουργικότητα θα είναι τα εργαλεία με βάση τα οποία θα ανοίξουμε έναν καλλιτεχνικό και βιωματικό διάλογο με τον εαυτό μας, με την ομάδα μας, με την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε δεξιότητες και ικανότητες που θα μας επιτρέψουν να αντικρύσουμε τον κόσμο και τη ζωής με διαφορετική ματιά. 

ΣΚΟΠΟΣ

Μύηση στον κόσμο των εκφραστικών Τεχνών μέσω του παιχνιδιού και της ενεργούς συμμετοχής, μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής, με σωματική και συναισθηματική εμπλοκή σε όλες τις δραστηριότητες, και δυνατότητα εφαρμογής σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά, μαθησιακά περιβάλλοντα.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές και απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών, ωδείων, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, υποψήφιοι ή εν ενεργεία εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι οποίοι είναι εκπαιδευόμενοι σε δομές δια βίου εκπαίδευσης, υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων ή εμπλεκόμενοι σε δομές δια βίου μάθησης, καλλιτέχνες, μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, θεραπευτές, καθώς επίσης κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με τις εφαρμογές αυτών των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να μυηθούν στον κόσμο των εκφραστικών Τεχνών μέσω του παιχνιδιού και της ενεργούς συμμετοχής

 • να ανακαλύψουν διάφορες πτυχές των Τεχνών μέσα από μια διαθεματική βιωματική προσέγγιση

 • να ανταλλάξουν πληροφορίες, αισθήσεις, συναισθήματα μέσα από την ανάπτυξη της εκφραστικότητας και της δημιουργικότητας

 • να εφαρμόζουν τις ικανότητες τους σε εκπαιδευτικά/μαθησιακά περιβάλλοντα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Διερευνητική Δραματοποίηση

 • Ενεργητική Ακρόαση και Δημιουργία (Σύνθεση-Αυτοσχεδιασμός)

 • Μουσική και Εκφραστική Κίνηση

 • Arts Therapy

 • Το Παιχνίδι - Θεατρικό, Μουσικό, Εικαστικό, Διευρυμένο

 • Αυτονομία και Πολυτροπικότητα των Τεχνών

 • Το βίωμα και οι Τέχνες

 • Απελευθέρωση μέσω της Έκφρασης

 • Από την αυτονομία στην πολυτροπικότητα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικού πλαισίου των εργαστηρίων

 • Βιωματικά εργαστήρια

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Αισθητικό / καλλιτεχνικό καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία
 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα - εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης – η ομάδα

 • Αυτοσχεδιασμός: θεατρικός, εικαστικός, μουσικός, κινητικός αυτοσχεδιασμός, καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός, ελεύθερη εξερεύνηση, ρυθμικοί και ηχητικοί πειραματισμοί

 • Βιωματικότητα/δημιουργικότητα και Τέχνη

3η ΜΕΡΑ

 • Εκφραστικός Χορός – δημιουργική κίνηση

 • Διευρευνητική δραματοποίηση: κατανόηση και επίλυση προβλημάτων μέσω του δράματος, δημιουργική αντιπαράθεση, αναδιήγηση

4η ΜΕΡΑ

 • Ενεργητική Ακρόαση και Δημιουργία (Σύνθεση- Αυτοσχεδιασμός): ακουστική αντίληψη και ευαισθητοποίηση στον ήχο, τα μουσικά ερεθίσματα και ο τρόπος που ακούμε, η διαλογική σχέση ακροατή- εκτελεστή-συνθέτη: από την παθητική ακρόαση στην ενεργητική παρουσία

 • Αφήγηση και παραμύθι

5η ΜΕΡΑ

 • Η δύναμη της Μουσικής: η πρωτόγονη και πρωτόγνωρη δύναμη του ρυθμού, το μοτίβο ως πρωταρχική πηγή συνθετικής δημιουργίας, ορχήστρα με διάφορες ηχητικές πηγές: κρουστά, φωνές, αντικείμενα, body percussion κ.α.

 • Πολυαισθητηριακή Μουσική Εξερεύνηση και Προσωπική Έκφραση

 • Community Music: μουσική επικοινωνία

6η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

7η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

8η ΜΕΡΑ

 • Εκφραστική Κίνηση: κιναισθησία και ποιότητα της κίνησης, η σωματική εμπειρία ως εργαλείο γνώσης, ανάκρουση, κρούση, μετάκρουση: διάδραση και αλληλεπίδραση μουσικής και κίνησης 

9η ΜΕΡΑ

 • Art Therapy: η εικαστική προσέγγιση της έκφρασης και της δημιουργίας, μύηση στο «ξύπνημα» του ματιού, η δημιουργική διαδικασία ως παραγωγική εμπειρία, «επικοινωνώντας» μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας

10η ΜΕΡΑ

 • Το παιχνίδι: θεατρικό, μουσικό, εικαστικό, διευρυμένο, messy play, τεχνικές παιχνιδιού

11η ΜΕΡΑ

 • Ο ενορχηστρωτής: οδηγώντας/αντικαθιστώντας το Εγώ, συντονίζοντας ομάδες, θεραπεύοντας κοινωνίες

 • Coda

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες