Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 5 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 26 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018
 • 10 Δεκεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2019
 • 4 Φεβρουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 8 Μαρτίου 2019
 • 11 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2019
 • 8 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2019
 • 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2019
 • 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019
 • 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2019
 • 3 Ιουνίου έως 7 Ιουνίου 2019
 • 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019
 • 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019
 • 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 9 Αυγούστου 2019
 • 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταγράφεται πλέον σήμερα από πλήθος ερευνών η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία, ευελιξία και διαχείριση σχέσεων στην προσωπική, κοινωνική, αλλά και την επαγγελματική μας ζωή. Ο ρυθμός των αλλαγών στην καθημερινότητά μας δημιουργεί πολλές φορές εντάσεις και βάζει σε δοκιμασία τις ανθρώπινες σχέσεις στον προσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό χώρο. Το σεμινάριο αυτό διαπραγματεύεται την ανάγκη για διαχείριση των σχέσεων και την ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις στην καθημερινή ζωή μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο καλύτερα. Να ανακαλύψουμε ανεξερεύνητες πλευρές του εαυτού μας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Η διαχείριση συγκρούσεων, απαιτεί ικανότητες, όπως αυτές της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της επίλυσης των προβλημάτων και της διαπραγμάτευσης. Η επαφή με τα συναισθήματά μας, αλλά και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης αποτελούν σημαντικά εφόδια. Διαπραγματεύεται και αναλύει, παράλληλα, την προσωπική στάση απέναντι στις συγκρούσεις και τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας και των αντιδράσεών μας. Επίσης, την ισχύ και τη μετατόπιση από παιχνίδια εξουσίας σε συνεργατική δύναμη. Προτείνει τρόπους αλλαγής στην προσωπική στάση απέναντι στις συγκρούσεις που βοηθούν στην επίλυση, όπου αυτό είναι επιθυμητό ή αναγκαίο. Εστιάζεται περισσότερο στον χώρο εργασίας μας, όπου δεν επιλέγουμε πάντα τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε και με τους οποίους καλούμαστε να παράγουμε κοινό έργο. Η διαφορετικότητα σε αντιλήψεις, τρόπους και συμπεριφορές δημιουργεί πολλές φορές το έδαφος για αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Οι παραπάνω δεξιότητες αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την ικανότητα του κάθε ατόμου να ανταποκριθεί στο απαιτητικό περιβάλλον που δημιουργεί αυτή η διαφορετικότητα.

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, ευελιξία και διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων στην προσωπική, κοινωνική, αλλά και την επαγγελματική μας ζωή με βάση τη συστημική θεωρία.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και στελέχη εκπαίδευσης, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι οποίοι επιμορφώνονται ή καταρτίζονται σε δομές δια βίου μάθησης, καθώς επίσης φοιτητές και απόφοιτοι παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών, υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι θα επιμορφωθούν και θα αποκτήσουν δεξιότητες στη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά, εργασιακά περιβάλλοντα και στη διαχείριση συγκρούσεων στα περιβάλλοντα αυτά.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να αποκτήσουν βιώματα διαμόρφωσης της ομάδας τους και του συγκινησιακού κλίματος

 • να κατανοήσουν βιωματικά τη σημασία των ρόλων μέσα στην ομάδα

 • να κατανοήσουν το περιεχόμενο της σύγκρουσης, τα αίτια και τα σημάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης

 • να διαγνώσουν τη σημασία των συναισθημάτων και το ρόλο τους στη διαχείριση των συγκρούσεων

 • να γνωρίζουν τι είναι επικοινωνία και ποιες αρχές τη διέπουν

 • να κατανοήσουν την έννοια της ενεργητικής ακρόασης και τη σημασία της στην επικοινωνία

 • να γνωρίζουν τη σημασία των ορίων στην προσωπική, κοινωνικά και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Διαμόρφωση ομάδας

 • Σημασία των ρόλων στην λειτουργία της ομάδας

 • Έννοια της σύγκρουσης, αίτια, σημάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

 • Διαχείριση συγκρούσεων, ο ρόλος του συμμετέχοντα και του παρατηρητή

 • Διαχείριση συναισθημάτων, συναισθηματική νοημοσύνη

 • Ενσυναίσθηση

 • Αρχές που διέπουν την επικοινωνία

 • Σημασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης

 • Η σημασία των ορίων στην προσωπική, κοινωνικά και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών του περιεχομένου

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) ποικιλόμορφο και ενθαρρυντικό περιβάλλον για μελέτη και κατανόηση των θεμάτων μέσα από βιωματικές δράσεις, διαμόρφωσης ομάδας, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, πρακτικά εργαστήρια, β) ενεργός και βιωματική συμμετοχή μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, γ) αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμός ομάδας

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

 • Αρχές και τα στάδια διαμόρφωσης ομάδας

 • Διαπροσωπικές σχέσεις, κίνητρα και προσδοκίες

 • Διαπροσωπική επικοινωνία

2η ΜΕΡΑ

 • Ρόλοι στην ομάδα

 • Σύγκρουση ρόλων

 • Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων μέσα από τη διερεύνηση συγκεκριμένων περιπτώσεων

3η ΜΕΡΑ

 • Συγκινησιακό κλίμα ομάδας

 • Συναισθηματική νοημοσύνη

 • Διαχείριση συναισθημάτων

4η ΜΕΡΑ

 • Ενσυναίσθηση ως στάση και τρόπος ζωής

 • Σημασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης

 • Η σημασία των ορίων στην προσωπική, κοινωνικά και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπου

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

5η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων