Δυνατότητες εργασίας σε χώρες του εξωτερικού

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι συνθήκες που επικρατούν έχουν καταστήσει τη  μετανάστευση ένα σημαντικό τρόπο επιβίωσης του ατόμου που είτε επιθυμεί να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο είτε για διάφορους λόγους αδυνατεί να επιβιώσει στη χώρα του με αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα αποτελεί ταυτόχρονα σήμερα και χώρα υποδοχής μεταναστών, αλλά και χώρα από την οποία μεταναστεύουν οι Έλληνες λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν γνώση της σύγχρονης μετανάστευσης. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι δυνατότητες της μετανάστευσης προς την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα προς χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου (Αμερική, Αφρική, Ασία, Αυστραλία) ανάλογα την ειδικότητα και το επίπεδο σπουδών εκείνου πρόκειται να μετακινηθεί, καθώς επίσης θέματα, όπως οι συνθήκες διαβίωσης, οι μισθοί, τα εργασιακά δικαιώματα κτλ.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση τόσο σε ότι αφορά την Ελλάδα ως χώρα υποδοχής όσο και σε σχέση με τις μετανάστευσης από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου για οικονομικούς λόγους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων και κάθε εμπλεκόμενοι σε μαθησιακό ή εργασιακό περιβάλλον, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με μετανάστες (εργαζόμενοι σε Δήμους, ΚΕΠ, εκπαιδευτικοί, κτλ.) και επιθυμούν να τους πληροφορήσουν για τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους στην Ελλάδα ή τη δυνατότητα μετανάστευσής τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, γηγενείς  που  επιθυμούν να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που προσφέρονται για εργασία σε άλλες χώρες του εξωτερικού ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών τους (εκπαιδευτικοί, ιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί διάφορων ειδικοτήτων κτλ.).  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν για τις προϋποθέσεις μετανάστευσης στην Ελλάδα

 • να κατανοούν τις προϋποθέσεις μετανάστευσης από την Ελλάδα σε χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου ανάλογα με τις σπουδές και την ειδικότητά τους

 • να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις συνθήκες διαβίωσης σε χώρες υποδοχής μεταναστών της Ευρώπης

 • να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την έλευση και παραμονή των μεταναστών και να ενημερώνουν για αυτό 

 • να ενημερώνονται θέματα κουλτούρας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Η μετανάστευση στην Ελλάδα ως χώρα υποδοχής από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Η μετανάστευση σε χώρες της Ευρώπης από άτομα που διαθέτουν την Ελληνική ιθαγένεια

 • Δυνατότητα εργασίας για διάφορα επαγγέλματα ανάλογα με το επίπεδο σπουδών σε χώρες του εξωτερικού

 • Νομικό πλαίσιο, συνθήκες διαβίωσης, θέματα κουλτούρας σε χώρες του εξωτερικού

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία 

 • Βιωματικά εργαστήρια: εκπαίδευση σε ομάδες

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Βιωματική Άσκηση: Δημιουργία εμπιστοσύνης στην ομάδα

 • Δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα μεταναστών από πολίτες προερχόμενους από κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης και άλλες χώρες του κόσμου

3η ΜΕΡΑ

 • Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τους μετανάστες

4η ΜΕΡΑ

 • Δυνατότητα εργασίας σε χώρες της Ευρώπης από άτομα που μεταναστεύουν από την Ελλάδα

5η ΜΕΡΑ

 • Νομικό πλαίσιο και δυνατότητα εργασίας σε χώρες της Ευρώπης από άτομα έχοντα την Ελληνική ιθαγένεια με σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ιατροί, εκπαιδευτικοί κτλ.)

6η ΜΕΡΑ

 • Νομικό πλαίσιο και δυνατότητα εργασίας σε χώρες της Ευρώπης από άτομα έχοντα την Ελληνική ιθαγένεια με σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση (κομμωτές, τεχνικοί κτλ.)

7η ΜΕΡΑ

 • Νομικό πλαίσιο και δυνατότητα εργασίας σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου  από άτομα έχοντες της Ελληνικής ιθαγένειας με σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ιατροί, εκπαιδευτικοί κτλ.)

8η ΜΕΡΑ

 • Νομικό πλαίσιο και δυνατότητα εργασίας σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου  από άτομα έχοντα την Ελληνική ιθαγένεια με σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση (κομμωτές, τεχνικοί κτλ.)

9η ΜΕΡΑ

 • Συνθήκες διαβίωσης, μισθοί και εργασιακά δικαιώματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Συνθήκες διαβίωσης, μισθοί και εργασιακά δικαιώματα σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου

10η ΜΕΡΑ

 • Θέματα κουλτούρας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης

 • Θέματα κουλτούρας σε διάφορες χώρες του υπόλοιπου κόσμου

11η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Απονομή πιστοποιητικού

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες