Εκπαίδευση ενηλίκων: απόκτηση διδακτικής επάρκειας

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 5 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 26 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018
 • 10 Δεκεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2019
 • 4 Φεβρουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 8 Μαρτίου 2019
 • 11 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2019
 • 8 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2019
 • 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2019
 • 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019
 • 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2019
 • 3 Ιουνίου έως 7 Ιουνίου 2019
 • 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019
 • 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019
 • 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 9 Αυγούστου 2019
 • 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης προκύπτει η ανάγκη γνώσης των αρχών και της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων και η απόκτηση διδακτικών ικανοτήτων από εκπαιδευτές σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατάρτιση των εκπαιδευτών και η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων προγραμμάτων, τα οποία υλοποιούν, προς όφελος των ίδιων των ενήλικων εκπαιδευόμενων και της κοινωνίας. 

ΣΚΟΠΟΣ

Επιμόρφωση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, βελτίωση και απόκτηση διδακτικών ικανοτήτων.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Εκπαιδευτές ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης, οι οποίοι θα επιμορφωθούν και θα αποκτήσουν δεξιότητες διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να αποσαφηνίζουν τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις έννοιες της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, καθώς και τις ακολουθούμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

 • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, τα εμπόδια μάθησης που αντιμετωπίζουν και τις προϋποθέσεις μάθησής τους

 • να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες: α) μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, β) εναρκτήρια συνάντηση - διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου, γ) καθορισμός σκοπού, περιεχομένου και στόχων, δ) επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων - διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, ε) αξιολόγηση

 • να κάνουν χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων - βιωματική μάθηση

 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μικροδιδασκαλίες (εργαστήριο)

 • να κατανοούν την έννοια της δυναμικής της ομάδας και το ρόλο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων κ.λπ.)

 • να αποδίδουν έμφαση στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης και στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων - θεωρητικό πλαίσιο

 • Προφίλ του ενήλικα εκπαιδευόμενου - μαθησιακά χαρακτηριστικά

 • Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές δια βίου μάθησης

 • Διδασκαλία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 • Η εκπαίδευση ενηλίκων σε ομάδες (μέθοδοι, τεχνικές, μέσα)

 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων και μικροδιδασκλίας

 • Αξιολόγηση διδασκαλίας - αυτοαξιολόγηση

 • Τεχνικές και παρουσίαση μικροδιδασκαλιών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) εκπαίδευση ενηλίκων σε ομάδες και β) σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

 • Εισαγωγή στο θεωρικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Επεξεργασία μαθησιακών χαρακτηριστικών ενηλίκων, εμποδίων και προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησης

2η ΜΕΡΑ

 • Παρουσίαση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τη Δια βίου μάθηση

 • Προσέγγιση της εκπαίδευσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη - πολιτιστικές δραστηριότητες

3η ΜΕΡΑ

 • Παρουσίαση ενός τυπικού εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων: α) διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, β) εναρκτήρια συνάντηση - διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου, γ) καθορισμός σκοπού, περιεχομένων και στόχων, δ) επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων - διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, ε) αξιολόγηση

 • Εισαγωγή στη δυναμική της ομάδας - ο ρόλος του εκπαιδευτή

4η ΜΕΡΑ

 • Χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων - βιωματική μάθηση

 • Έννοια και περιεχόμενο της μικροδιδασκαλίας

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη – πολιτιστικές δραστηριότητες

 • Σχεδιασμός και οργάνωση μικροδιδασκαλίας

 • Παρουσίαση και συζήτηση μικροδιδασκαλιών

5η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων