Επικοινωνιακές δεξιότητες στον εργασιακό χώρο

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 5 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 26 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018
 • 10 Δεκεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2019
 • 4 Φεβρουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 8 Μαρτίου 2019
 • 11 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2019
 • 8 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2019
 • 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2019
 • 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019
 • 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2019
 • 3 Ιουνίου έως 7 Ιουνίου 2019
 • 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019
 • 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019
 • 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 9 Αυγούστου 2019
 • 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια η κρίση στην Ελλάδα έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν αγγίξει το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, ενώ είναι πλέον φανερό ότι πολλά αλλάζουν και στο εργασιακό περιβάλλον. Η εργασιακή επισφάλεια σε συνδυασμό με την γενικότερη κρίση στην κοινωνία καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον χώρο της εργασίας. Στο περιβάλλον αυτό η έννοια της αποτελεσματικής συνεργασίας βοηθάει στην άρση των εμποδίων επικοινωνίας, στη διευκόλυνση των σχέσεων, καθώς και στη διαχείριση δυσκολιών και συγκρούσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους στον επαγγελματικό τους χώρο. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (Soft Skills), συμπληρώνουν και είναι απαραίτητες για την σωστή και αποτελεσματική εξάσκηση ενός επαγγέλματος και κατ’ επέκταση στον καθορισμό της επιτυχίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων (Soft Skills), ως βασικό συστατικό της επαγγελματικής ανάπτυξης, αλλά και της άρσης των εμποδίων επικοινωνίας, στη διευκόλυνση των σχέσεων, καθώς και στη διαχείριση δυσκολιών και συγκρούσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους στον επαγγελματικό τους χώρο.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μαθητές, ή οποιοδήποτε άτομο που μαθαίνει μία ξένη γλώσσα και ενδιαφέρεται να συνδέσει τη γλωσσική του ικανότητα με την επαγγελματική ανάπτυξη και την ιδιότητα του ως πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τη διαδικασία και τα εμπόδια στην επικοινωνία και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους,

 • Να αξιοποιούν τα λεκτικά και τα μη λεκτικά μηνύματα στην επικοινωνία,

 • Να αποδέχονται τη σημασία των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο, ως προς την ανάπτυξη κλίματος ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης,

 • Να κατανοούν τις διαφορές στις στρατηγικές διαχείρισης των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας,

 • Να υιοθετούν ένα πνεύμα συνεργατικότητας και αμοιβαίου οφέλους σε καταστάσεις διαφορών και συγκρούσεων,

 • Να αναγνωρίσουν τη σημασία και να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες (Soft Skills),

 • Να αξιοποιούν τεχνικές για την αποτελεσματική επικοινωνία στο πλαίσιο συνεργατικών δράσεων,

 • Να θέτουν στόχους και να λαμβάνουν αποφάσεις ανάλογα με την περίσταση,

 • Να εκτιμούν τη σημασία της συνεργασίας στην επαγγελματική τους ζωή.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη. Συναισθηματική Νοημοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον. Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική μας Νοημοσύνη

 • Επικοινωνία. Διαδικασία της επικοινωνίας. Εμπόδια στην επικοινωνία

 • Βελτιώνοντας επικοινωνιακές ικανότητες (Soft Skills)

 • Αιτίες Συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

 • Στάδια Επίλυσης Συγκρούσεων

 • Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων

 • Ανταγωνισμός ή Συνεργασία

 • Στοχοθεσία. Πώς θέτουμε «έξυπνους» στόχους

 • Επείγοντα ή σημαντικά: οι σωστές προτεραιότητες

 • Διαμορφώνοντας Σχέδια Δράσης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών του θέματος

 • Βιωματικά εργαστήρια

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα – διαμόρφωση ομάδας

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα - εκπαιδευτικό συμβόλαιο

 • Συναισθηματική Νοημοσύνη. Συναισθηματική Νοημοσύνη στο εργασιακό περιβάλλον.

 • Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική μας Νοημοσύνη

2η ΜΕΡΑ

 • Επικοινωνία. Διαδικασία της επικοινωνίας.

 • Εμπόδια στην επικοινωνία

 • Γνωριμία με τις επικοινωνιακές ικανότητες (Soft Skills)

 • Ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων (Soft Skills)

 • Παιχνίδια ρόλων

3η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη - πρακτική άσκηση

4η ΜΕΡΑ

 • Στοχοθεσία. Πώς θέτουμε «έξυπνους» στόχους

 • Επείγοντα ή σημαντικά: οι σωστές προτεραιότητες

 • Διαμορφώνοντας Σχέδια Δράσης

 • Αιτίες Συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

 • Στάδια Επίλυσης Συγκρούσεων

 • Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων

 • Ανταγωνισμός ή Συνεργασία

5η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων