Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, Ευρωπαϊκή συνείδηση και Δημοκρατία

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 5 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 26 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018
 • 10 Δεκεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2019
 • 4 Φεβρουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 8 Μαρτίου 2019
 • 11 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2019
 • 8 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2019
 • 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2019
 • 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019
 • 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2019
 • 3 Ιουνίου έως 7 Ιουνίου 2019
 • 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019
 • 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019
 • 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 9 Αυγούστου 2019
 • 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ανάγκη για δημιουργία. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο το οποίο δίνει στον άνθρωπο την ελευθερία που απαιτείται για αυτή την έκφραση. Στην εποχή μας ωστόσο οι πολλαπλές επιθέσεις που δέχεται η δημοκρατία αποσκοπούν στη χειραγώγηση της ανθρώπινης σκέψης με απώτερο σκοπό την αφαίρεση μιας σειράς ‘κεκτημένων’ δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα αυτά είναι συνυφασμένα με την ιστορία και τις ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου δε νοείται ευρωπαϊκή συνείδηση αποκομμένη από τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολύ περισσότερο χωρίς την υπεράσπισή τους δια μέσου πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων.  Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εισαχθούν στον κόσμο των ευρωπαϊκών ανθρωπιστικών ιδεών (δημοκρατία, ισότητα, ανεξιθρησκία, κ.λπ.), θα πληροφορηθούν για τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες αυτές μετουσιώθηκαν σε δικαιώματα για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τρόπους κτήσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη.

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα επιμορφωθούν σε θέματα εγγενή με τις αξίες της Ευρώπης, την ιστορία των ιδεών που δομούν την έννοια της ευρωπαϊκής συνείδησης, τις δυνατότητες που προσφέρονται στους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και τους τρόπους απόκτησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Κάθε εμπλεκόμενος σε μαθησιακό ή εργασιακό περιβάλλον και γενικότερα απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν σε έννοιες σχετικά με τη γένεση / δόμηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τις δυνατότητες που προσφέρονται στους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να συνδέσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με την γένεση των ευρωπαϊκών ιδεών

 • να συνδέσουν το ρωμαϊκό πολιτισμό με τη γένεση του κράτους δικαίου

 • να συνδέσουν τη γαλλική επανάσταση με τη δόμηση της ευρωπαϊκής συνείδησης

 • να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κτήση της ευρωπαϊκής ιθαγένεια

 • να γνωρίζουν τους τρόπος με τους οποίους μπορούν να αποκτήσουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ιστορία των ευρωπαϊκών ιδεών

 • Μετουσίωση των ευρωπαϊκών ιδεών σε δικαιώματα (πολιτικά, κοινωνικά, κ.λπ.)

 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις ευρωπαίων πολιτών

 • Οι σύγχρονοι κίνδυνοι στην Ευρώπη (ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, άνοδος ακροδεξιών παρατάξεων, τρομοκρατία)

 • Πολιτικά –Κοινωνικά Κινήματα ως υπερασπιστές δικαιωμάτων

 • Δυνατότητες μετακίνησης ευρωπαίων πολιτών (εργασία, σπουδές κ.λπ.)

 • Τρόποι απόκτησης της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία 

 • Βιωματικά εργαστήρια: εκπαίδευση σε ομάδες

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

 • Βιωματική άσκηση: Δημιουργία εμπιστοσύνης στην ομάδα

 • Ιστορία των ευρωπαϊκών ιδεών: αρχαία Ελλάδα

 • Ιστορία των ευρωπαϊκών ιδεών: αρχαία Ρώμη

2η ΜΕΡΑ

 • Η σημασία της γαλλικής επανάστασης στη δόμηση της ευρωπαϊκής συνείδησης

 • Η σημασία της βιομηχανικής επανάστασης στη δόμηση της ευρωπαϊκής συνείδησης

 • Η έννοια της δημοκρατίας ως θεμελιώδης ιδέα της Ευρώπης

 • Κοινές ευρωπαϊκές αξίες

 • Μετουσίωση των ευρωπαϊκών ιδεών σε δικαιώματα (πολιτικά, κοινωνικά, κ.λπ.)

   

3η ΜΕΡΑ

 • Η έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας

 • Ενωσιακά Δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών

 • Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρώπης

 • Προξενική προστασία

4η ΜΕΡΑ

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 2014-2020

 • Σύγχρονοι κίνδυνοι στην Ευρώπη (εσωτερικοί κίνδυνοι)

 • Σύγχρονοι κίνδυνοι στην Ευρώπη (εξωτερικοί κίνδυνοι)

5η ΜΕΡΑ

 • Κοινωνικά-πολιτικά κινήματα ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων

 • Δυνατότητες μετακίνησης ευρωπαίων πολιτών (εργασία, σπουδές κτλ.)

 • Τρόποι απόκτησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Απονομή πιστοποιητικού