Η γλωσσομάθεια ως επαγγελματική και κοινωνική δεξιότητα των νέων

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη σύγχρονη κοινωνία είναι αναγκαίες για το άτομο βασικές ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που θα το βοηθήσουν να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να αποκτήσει εργασία και να συμμετέχει ως ενεργός πολίτης στην κοινωνία. Μία από τις βασικές αυτές ικανότητες είναι η κατοχή ξένων γλωσσών. Η γλωσσομάθεια αποκτά μια υψηλή προστιθέμενη αξία για το άτομο εντός των πολυπολιτισμικών κοινωνιών και της κινητικότητας ατόμων, κεφαλαίων και υπηρεσιών στην Ευρώπη και τον κόσμο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σύνδεση της εκμάθησης των ξένων γλωσσών με την επαγγελματική ανάπτυξη και την εν γένει ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και να συναλλάσσεται με άλλα άτομα στη σύγχρονη κοσμόπολη.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μαθητές, ή οποιοδήποτε άτομο που μαθαίνει μία ξένη γλώσσα και ενδιαφέρεται να συνδέσει τη γλωσσική του ικανότητα με την επαγγελματική ανάπτυξη και την ιδιότητα του ως πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν τη σημασία και την ποικιλία των γλωσσών στην Ευρώπη και τον κόσμο

 • να ενθαρρυνθούν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες

 • να αξιοποιήσουν τη γλωσσομάθεια σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό

 • να γνωρίζουν ότι μέσα από την κατοχή ξένων γλωσσών ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση του ατόμου

 • να αποκτήσουν ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας

 • να αξιοποιούν τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας

 • να διακριθούν στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας όπου απαιτείται υψηλός βαθμός γλωσσομάθειας

 • να μπορούν να επιμορφώνονται δια βίου 

 • να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών, εργαζομένων και επαγγελματιών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Η γλωσσομάθεια ως εφόδιο στην αγορά εργασίας

 • Η γλωσσομάθεια ως αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικότητας

 • Οι ξένες γλώσσες στην υπηρεσία της τουριστικής ανάπτυξης

 • Ακαδημαϊκή γλωσσομάθεια, έρευνα και καινοτομία

 • Διαπολιτισμικές ικανότητες επικοινωνίας

 • Προγράμματα ανταλλαγών και επιμόρφωση

 • Ενίσχυση ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών του θέματος

 • Βιωματικά εργαστήρια

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα - εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Η γλωσσομάθεια ως διαβατήριο στην αγορά εργασίας

 • Εργασιακή κινητικότητα

 • Ενίσχυση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

3η ΜΕΡΑ

 • Επιστημονική κατάρτιση

 • Ακαδημαϊκά προσόντα

 • Έρευνα - καινοτομία

4η ΜΕΡΑ

 • Διαπολιτισμική επικοινωνία

 • Συνεργασία και επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Επαφή με άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς

5η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη - πρακτική άσκηση

 • Σύγχρονες μεθοδολογίες και μέσα εκμάθησης ξένων γλωσσών

 • Σύνδεση με τη μητρική γλώσσα

6η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

7η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

8η ΜΕΡΑ

 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 • Προσβασιμότητα σε νέες αγορές

 • Έξυπνη ανάπτυξη

9η ΜΕΡΑ

 • Συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη

 • Ο τουρισμός ως πολιτισμικό προϊόν

 • Εκπαιδευτικός τουρισμός

10η ΜΕΡΑ

 • Ανάπτυξη της ατομικής ταυτότητας: αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα

 • Ανάπτυξη κοινωνικής ταυτότητας – ενεργός πολίτης

 • Ενημέρωση – ψυχαγωγία - τουρισμός

11η ΜΕΡΑ

 • Σύνδεση της γλωσσομάθειας με τις νέες τεχνολογίες

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες