Θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 5 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 26 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018
 • 10 Δεκεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2019
 • 4 Φεβρουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 8 Μαρτίου 2019
 • 11 Μαρτίου έως 15 Μαρτίου 2019
 • 8 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2019
 • 22 Απριλίου έως 26 Απριλίου 2019
 • 13 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019
 • 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2019
 • 3 Ιουνίου έως 7 Ιουνίου 2019
 • 17 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019
 • 1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019
 • 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019
 • 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 9 Αυγούστου 2019
 • 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 6 Σεπτεμβρίου 2019
 • 9 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη εργασιακή ανασφάλεια κρίνεται επιτακτική η ανάγκη γνώσης θεμάτων που άπτονται σε ζητήματα της αγοράς εργασίας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι επιμορφωμένοι θα μπορούν αρχικά να γνωρίσουν τον τύπο επαγγελματικής προσωπικότητάς τους και με ποιο επάγγελμα ιδανικά ταιριάζει. Θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αναζήτηση εργασίας σε πληθώρα πηγών (διαδίκτυο, έντυπος τύπος, κ.λπ.). Σε αυτό το πλαίσιο υπάγεται και η γνώση δόμησης ενός άρτιου βιογραφικού, ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται μια αποτελεσματική συνέντευξη και στοιχειώδεις πληροφορίες για τα εργασιακά δικαιώματα. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η διαχείριση του άγχους που προκαλεί η χρόνια ανεργία. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα αφορά στους τρόπους επικαιροποίησης των σπουδών των επιμορφούμενων με την παρακολούθηση αναγνωρισμένων διαδικτυακών σεμιναρίων που διενεργούνται από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον εαυτό τους σε ένα βαθύτερο επίπεδο σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας. Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο στη διεξαγωγή συνέντευξης και στον τρόπο με τον οποίο οι επιμορφούμενοι θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για τη δόμηση ενός βιογραφικού και γενικότερα την αναζήτηση εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη δυνατότητα επικαιροποίησης των σπουδών τους, τη διαχείριση του άγχους και των εργασιακών δικαιωμάτων τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων και κάθε εμπλεκόμενος σε μαθησιακό περιβάλλον, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σχετικά με την αγορά εργασίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τον τύπο επαγγελματικής προσωπικότητάς τους

 • να αναζητούν εργασία αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές (ίντερνετ, εφημερίδες, διαδίκτυο, ΟΑΕΔ, κ.λπ.)

 • να δομούν ένα πλήρες βιογραφικό και να αυτοπαρουσιάζονται σε μια συνέντευξη

 • να γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα

 • να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μετεκπαιδευτούν στην ειδικότητά τους με σκοπό την επικαιροποίηση των σπουδών τους (webinars)

 • να διαχειρίζονται την πίεση που δημιουργεί η ανεργία

 • να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το πώς να αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα τους σε περιόδους οικονομικής ανέχειας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Συμμετοχή σε τεστ προσωπικότητας έτσι ώστε σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτού να είναι σε θέση να επιλέξουν ένα επάγγελμα το οποίο να ταιριάζει στην προσωπικότητά τους

 • Εξοικείωση σε σχέση με την αναζήτηση εργασίας

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων για πετυχημένη υποστήριξη μιας συνέντευξης και ολοκληρωμένης δόμησης βιογραφικού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία 

 • Βιωματικά εργαστήρια: εκπαίδευση σε ομάδες

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Τύποι εργασίας και προσωπικότητα

 • Κατάλληλος τύπος εργασίας βάσει του τύπου προσωπικότητας

 • Εξοικείωση αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο

 • Αναζήτησης εργασίας στον έντυπο τύπο

 • Αναζήτηση εργασίας σε γραφεία διασύνδεσης

3η ΜΕΡΑ

 • Συνήθη λάθη στη δόμηση βιογραφικού

 • Υποδειγματικά βιογραφικά

 • Εκπαίδευση στη δόμηση του βιογραφικού

 • Προετοιμασία και τεχνικές ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της συνέντευξης

 • Βιωματικές δράσεις- παιχνίδι ρόλων

 • Διαχείριση του στρες κατά τη διάρκεια της συνέντευξη

4η ΜΕΡΑ

 • Επικαιροποίηση των σπουδών με την παρακολούθηση αναγνωρισμένων σεμιναρίων (webinars) ανάλογα την ειδικότητα

 • Ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με παραπλήσια επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να εξασκήσουν

 • Αναζήτηση εργασίας / εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα

 • Αναζήτηση εργασίας / εργασιακά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή ένωση

 • Αναζήτηση εργασίας / εργασιακά δικαιώματα στον υπόλοιπο κόσμο (Η.Π.Α, Καναδάς, Αυστραλία, κ.λπ.)

5η ΜΕΡΑ

 • Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο

 • Διαχείριση άγχους λόγω ανεργίας στην καθημερινή ζωή

 • Τεχνικές διαχείρισης της καθημερινότητας σε περιόδους οικονομικής ανέχειας (διακανονισμός χρεών σε τράπεζα, αίτηση σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, κ.λπ.)

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Απονομή πιστοποιητικού