Πρόληψη ρατσισμού και ενδο-σχολικής βίας. Διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι κοινωνίες μας καθίστανται πολυπολιτισμικές, γεγονός με προεκτάσεις στην εκπαίδευση, καθώς σε μια εκπαιδευτική δομή μπορεί να φοιτούν πλέον μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες, ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς κ.λπ.. Σε αυτό το πλαίσιο μια από τις βασικές ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, ως παιδαγωγός, επιστήμονας και ενεργός πολίτης, αλλά και το μέλος μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, είναι η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων και εφαρμογές σε ενδο-σχολικό επίπεδο ή/και εκπαιδευτικές δομές δια βίου μάθησης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές και απόφοιτοι παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές σε δομές δια βίου μάθησης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν και να αποκτήσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν την έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως πολιτισμική συνάντηση και ειρηνική συνύπαρξη στην εκπαίδευση και την κοινωνία

 • να γνωρίζουν ποιες είναι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με έμφαση στους μετανάστες και τους πρόσφυγες

 • να αναγνωρίζουν την προέλευση του ρατσισμού, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και να αναπτύσσουν μηχανισμούς αντιμετώπισής τους

 • να επιμορφωθούν σε ζητήματα διαχείρισης ενδο-σχολικής βίας και προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων

 • να αποκτήσουν δεξιότητες προσέγγισης των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ και των σχολικών εγχειριδίων με βάση τη διαπολιτισμική προσέγγιση

 • να εξασκηθούν στην οργάνωση και υλοποίησης διαπολιτισμικών προγραμμάτων με αποδέκτες μαθητές και ενήλικες (π.χ. γονείς)

 • να έρθουν σε επαφή με διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό, να εξοικειωθούν με τις εφαρμογές του και να μπορούν να δημιουργήσουν παρόμοιο υλικό

 • να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής, τις οποίες θα εφαρμόσουν σε αλλοδαπούς μαθητές, πρόσφυγες και στις οικογένειές τους

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πολυπολιτισμική κοινωνία και διαπολιτισμική εκπαίδευση

 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: μετανάστες και πρόσφυγες

 • Ρατσισμός, προκαταλήψεις, στερεότυπα, ξενοφοβία

 • Ενδο-σχολική βία και η διαχείρισή της

 • Ανθρώπινα δικαιώματα – δικαιώματα των παιδιών

 • Η εκπαίδευση στο σχολείο με βάση τη διαπολιτισμική προσέγγιση: γενικές αρχές ένταξης και διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας αποδοχής του «Άλλου»

 • Διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό υλικό και η χρήση του

 • Διαπολιτισμική διδασκαλία

 • Διαπολιτισμική συμβουλευτική

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών του θέματος

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) εκπαίδευση σε ομάδες, β) σχεδιασμός διδασκαλίας, γ) δημιουργία και εφαρμογή διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Εισαγωγή στο θεωρικό πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 • Εννοιολόγηση της ετερότητας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

3η ΜΕΡΑ

 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – χαρακτηριστικά

 • Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

4η ΜΕΡΑ

 • Κοινωνιομετρική έρευνα στη σχολική τάξη

 • Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος και δημιουργία κλίματος αλληλοαποδοχής

 • Διαχείριση συγκρούσεων στο πλαίσιο της ομάδας

5η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη – πρακτική άσκηση

 • Διαπολιτισμική διδασκαλία: διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, καθορισμός σκοπού, περιεχομένων και στόχων, επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων, διαφοροποίησης, αξιολόγηση

6η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

7η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

8η ΜΕΡΑ

 • Σχολικών εγχειρίδια – διαπολιτισμική αξιοποίηση

9η ΜΕΡΑ

 • ΤΠΕ και διαπολιτισμική εκπαίδευση - εικονικές τάξεις

10η ΜΕΡΑ

 • Διαπολιτισμικό project

 • Διαμόρφωση και εφαρμογές διαπολιτισμικού υλικού

11η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη – πρακτική άσκηση

 • Αξιοποίηση βιωματικής μάθησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: θεατρικής αγωγή, παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση κ.λπ.

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες