Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε μια κοινωνία με πληθώρα δυνατοτήτων διάφορες ευπαθείς ομάδες αποκλείονται ή κινδυνεύουν να αποκλειστούν με αποτέλεσμα να βιώνουν τον κίνδυνο της ολοκληρωτικής περιθωριοποίησής τους. Στις ευπαθείς ομάδες ανήκει ένα ετερόκλιτο πλήθος ατόμων, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι μακροχρόνιοι άνεργοι, οι υπερήλικες, οι μετανάστες, τα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, πρώην τοξικομανείς, φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι, τα άτομα που εργάζονται με τον χαμηλότατο μισθό σε επισφαλείς εργασίες και γενικότερα όσοι στερούνται ενός κοινωνικού-οικογενειακού δικτύου υποστήριξης. Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα, ανάλογα με την επαγγελματική τους ειδικότητα οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε Δήμους-βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατρικό προσωπικό, κ.λπ.) θα είναι σε θέση να προσφέρουν υποστήριξη στις ευπαθείς ομάδες σε διάφορα επίπεδα (συναισθηματικό, νομικό, συμβουλευτικό κτλ.), έτσι ώστε να συμβάλλουν στην επανένταξή τους στην κοινωνία.

ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι επιμορφούμενοι θα έχουν ευαισθητοποιηθεί και θα μπορούν να υποστηρίζουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων και κάθε εμπλεκόμενος σε μαθησιακό ή εργασιακό περιβάλλον το οποίο δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες.   

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τον τρόπο επικοινωνίας με άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

 • Να υποστηρίζουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες διαφόρων κατηγοριών

 • Να παρέχουν νομικές συμβουλές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των δικαιωμάτων τους

 • Να παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αναγνώριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

 • Συμβουλευτική καθοδήγηση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 • Νομικές συμβουλές προς άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία 

 • Βιωματικά εργαστήρια: εκπαίδευση σε ομάδες

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη διαχείριση ατόμων ευπαθών ομάδων

 • Βιωματική άσκηση: Δημιουργία εμπιστοσύνης στην ομάδα

3η ΜΕΡΑ

 • Η περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών

 • Η περίπτωση των μακροχρόνιων ανέργων

4η ΜΕΡΑ

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη μακροχρόνια ανέργων

 • Νομικές συμβουλές προς μονογονεϊκές οικογένειες

 • Νομικές συμβουλές προς μακροχρόνιους ανέργους

5η ΜΕΡΑ

 • Η περίπτωση των χαμηλόμισθων και εργαζομένων σε επισφαλείς εργασίες

 • Η περίπτωση των μεταναστών

6η ΜΕΡΑ

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη χαμηλόμισθων και εργαζομένων σε επισφαλείς εργασίες

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη μεταναστών

 • Νομικές συμβουλές προς χαμηλόμισθους και εργαζόμενους σε επισφαλείς εργασίες

 • Νομικές συμβουλές προς μετανάστες

7η ΜΕΡΑ

 • Η περίπτωση πρώην τοξικομανών

 • Η περίπτωση πρώην έγκλειστων

8η ΜΕΡΑ

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη πρώην τοξικομανών

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη πρώην έγκλειστων

 • Νομικές συμβουλές προς πρώην τοξικομανείς

 • Νομικές συμβουλές προς πρώην έγκλειστους

9η ΜΕΡΑ

 • Η περίπτωση των υπερήλικων

10η ΜΕΡΑ

 • Συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη υπερήλικων

 • Νομικές συμβουλές προς υπερήλικους

11η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Απονομή πιστοποιητικού

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες