Μαθήματα

logo euΗ κινητικότητα των ατόμων στο πλαίσιο του Erasmus + (Mobility project for adult education staff – ΚΑ1) είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει ΟΛΑ τα αναγκαία έξοδα, όπως ταξίδια, ατομικά έξοδα και δίδακτρα.